UPDATE INITIATIEFWET VUURWERKVERBOD

Update Initiatiefwet Vuurwerkverbod

In de strijd tegen de Initiatiefwet van GroenLinks en PvdD voor een Algeheel Vuurwerkverbod zijn we in de volgende fase aanbeland. Graag geven we een update.

Normaal gesproken volgt na het inmiddels plaatsgevonden schriftelijke debat, een kamerdebat waarna er gestemd wordt. De VVD heeft echter als tussenstap een “Ronde Tafel Gesprek” aangevraagd. Dit is vrij uniek en is goedgekeurd. Alle steakholders krijgen dan de gelegenheid een position paper in te sturen en deze in 2 minuten toe te lichten.

De samenwerking in de vuurwerkbranche is nu op zijn best: BPN, VuurwerkCheck, HVLV (welke is gefuseerd met de Vuurwerkfederatie), SVNC, InRetail, VEN en SBV staan zij aan zij in deze gezamenlijke strijd. Onze standpunten zijn op elkaar afgestemd en verdeeld over de uitgenodigde sprekers.

Het Ronde Tafel Gesprek vindt 11 mei a.s. van 18.00 – 21.00 uur plaats en is opgedeeld in 3 blokken:

In blok 1 wordt ingegaan op de afgelopen jaarwisselingen. Hoe zijn deze verlopen, hoe kijkt de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) aan tegen de kabinetsbesluiten aangaande het verbod op knalvuurwerk en vuurpijlen en hoe verhoudt zich dat tot de vuurwerkverboden in het kader van de coronamaatregelen.

Blok 2 staat in het teken van de spanning tussen de aanwezigheid van vuurwerk tijdens de jaarwisseling en de openbare orde en veiligheid. Op welke manier is vuurwerk onderdeel van incidenten en over wat voor vuurwerk hebben we het dan.

In blok 3 komt de vuurwerkbranche aan het woord.

Het is mogelijk om het gesprek online te volgen: Ronde Tafel Gesprek Initiatiefwet Vuurwerkverbod

We gaan er vol tegenaan! Tot zover deze update.