12-09-2019

Webshops Broekhoff Vuurwerk CO2 Neutraal

Als eerste in Nederland zijn de vuurwerk webshops van Broekhoff volledig CO2-neutraal. Broekhoff zal de volledige uitstoot van CO2 compenseren door middel van deelname aan projecten waarbij nieuwe natuur wordt aangelegd. De aanleg van bossen en het beschermen van bestaande natuur zijn hier onderdeel van.

Broekhoff wil met deze maatregel laten zien dat een discussie over het welzijn van natuur en milieu geen gevolgen hoeft te hebben voor een diepgewortelde traditie in de Nederlandse samenleving.

Ecologische footprint

De webshops zullen door middel van de aanleg van bossen in diverse regio’s in de wereld de gehele ecologische footprint op het gebied van CO2 compenseren. Deze footprint is bepaald aan de hand van berekeningen waarin onder andere het gebruik van bedrijfsauto’s, (inter-)nationaal transport en energieverbruik zijn meegenomen. De uitvoering van de compensatie gebeurt in samenwerking met de organisatie ‘Trees for all’.

Uniek

Broekhoff is hiermee de eerste importeur van Nederland die op deze wijze haar uitstoot compenseert. “Wij zijn van mening dat de vuurwerkdiscussie vaak op verkeerde punten wordt gevoerd. Naast onjuiste informatie tijdens het debat, vinden wij dat er te snel voorbij gegaan wordt aan het belang van de traditie, en het plezier dat heel veel mensen hieraan beleven. Met deze maatregel zetten wij een grote stap in de goede richting”.

De compensatie van de CO2 uitstoot van het bedrijf is per direct ingezet, en heeft een voorlopige looptijd van 2 jaar.

Terug