Toetsing PvE iedere 5 jaar

Ten behoeven van de opslag en verkoop van consumentenvuurwerk is een sprinkler- en brandmeldinstallatie vereist. Voordat deze installaties aangelegd kunnen en moeten worden is het volgens het Vuurwerkbesluit vereist dat er een programma van Eisen wordt opgesteld. Dit programma van Eisen kan door een ieder worden opgesteld maar dient ter toetsing voorgelegde te worden aan een gecertificeerd inspectie-instelling. Deze beoordeeld het PvE en schrijft hierbij een BdB.

Dit samen kan dan naar de gemeente ter goedkeuring. Het PvE dient iedere vijf jaar opniew getoetst te worden. Dit betekend dan ook dat er geen nieuw PvE opgesteld behoeft te worden zoals vaak door de gemeente zal worden aangegeven. Hier is maar één uitzondering. Dit is wanneer u een PvE hebt wat nog gebaseerd is op het Memorandum54. U kunt dit dan ook zelf nakijken als u uw PvE doorleest.

Als uit toetsing blijkt dat er een aanvulling moet komen of wijzigingen moeten worden doorgevoerd dan kan dit maar eenmalig. Daarna is altijd een nieuw PvE vereist. Het toetsen gebeurd door de inspectie-instelling die ook uw installatie keurt. Natuurlijk mag u dit ook een ander gecertificeerd inspectie-instelling laten uitvoeren. Aan de toetsing van het vijf jaar oude PvE zijn kosten verbonden.

Het aanvullen en/of wijzigen van het PvE kunt u zelf uit voeren dan wel laten uitvoeren door onze huisadviseur Albert van der Linden (vdlmilieu). Aan deze aanvulling c.q. wijzigingen zijn eveneens kosten aan verbonden.

Wanneer het PvE gewijzigd/aangevuld of opnieuw moet worden opgesteld heeft u kans dat de bedrading van de brandmeldinstallatie aangepast moet worden. Er zit namelijk in het Memorandum60 van 14 april 2004 en de versie 14 april 2004, met verduidelijking van 2 september 2005, een heel vervelend aspect op dit punt. In de verduidelijking wordt tevens verwezen naar het VAS en de daarbij behorende NEN norm. Dit geeft het volgende probleem. De gemeente zal eisen gelet op het aspect de stand der techniek ook wel best beschikbare techniek (BBT) altijd de voorkeur geven aan de versie met de verduidelijking. Ze kunnen dat ook stellen gelet op het in de Wet opgenomen verplichting van BBT. De wettelijke basis van het Vuurwerkbesluit verwijst naar de versie zonder verduidelijking. Maar ook hier bestaat een uitzondering omdat de overheid aanvullende bepalingen mag stellen (gemotiveerd). De aanvullende bepaling met als motivatie de BBT betekend dat u als verkoopbedrijf vaak in een vervelende situatie verkeerd waarbij het u altijd geld gaat kosten en u eigenlijk de dupe wordt van ‘t woud der wetgeving.

Voor meer informatie omtrent deze wetgeving verwijs ik u naar u naar onze huisadviseur die u hierin verder kan informeren.