31-03-2017

31 03 2017 Reactie BPN inzake onderzoek OVV naar Vuurwerk

maart 2017  Reactie BPN inzake onderzoek OVV naar Vuurwerk       –   

Onderzoek naar de openbare orde tijdens de jaarwisseling met bijzondere aandacht voor de rol van Vuurwerk daarin.

De BPN is blij met het voornemen van de Onderzoeksraad voor Veiligheid om nader onderzoek te doen naar de openbare orde tijdens de jaarwisseling met bijzondere aandacht voor de rol van Vuurwerk daarin.

BPN constateert dat de traditie van een gezellige jaarwisseling met familie en vrienden en het gezamenlijk afsteken van vuurwerk diep geworteld blijft in de Nederlandse cultuur. De afgelopen jaren is de verkoop van consumentenvuurwerk zelfs toegenomen. Tegelijkertijd ziet ook de BPN dat er tijdens de jaarwisseling met name in de 4 grote steden problemen ontstaan door het verkeerd gebruik van vuurwerk en het afsteken van illegaal/zwaar vuurwerk.

De BPN is van mening dat deze lokale problemen geen negatieve gevolgen zouden moeten hebben voor het plezier en vreugde die miljoenen Nederlanders wel beleven aan het zelf afsteken van vuurwerk. De BPN hoopt daarom dat de OVV het onderzoek naar de openbare orde tijdens de jaarwisseling dan ook breder bekijkt dan alleen de problemen die in de 4 grote steden worden ervaren.

De BPN zier hier echter ook een rol voor zichzelf en spant zich, samen met overheid, toezichthouders en politie constant in om deze problemen tegen te gaan en de jaarwisseling voor alle partijen vreugdevol en veilig te laten verlopen.

Zo heeft de BPN:

*      Een safetydeal gesloten om het gebruik en de verkoop van illegaal vuurwerk terug te dringen,

  •       *       Een campagne gestart voor bewustwording voor de gevaren van verkeerd gebruik van vuurwerk onder jongeren
  •       *     Zijn er afspraken gemaakt om letsel en schade jaarlijks verder terug te dringen.
  •        *    Tevens spant de BPN zich constant in om het legale vuurwerk steeds te verbeteren.

En met resultaat. De afgelopen jaren is het letsel en schade als gevolg van vuurwerk tijdens de jaarwisseling afgenomen. (klik hier voor een overzicht van de maatregelen die BPN in de afgelopen jaren heeft genomen)

Om deze problemen en incidenten nog verder terug te dringen is duidelijkheid nodig over de precieze oorzaken van deze problemen. Daarom is de BPN ook groot voorstander van nader onderzoek naar de precieze oorzaken van de problemen tijdens de jaarwisseling zoals door de OVV aangekondigd. Onderzoek dat verder gaat dan vuurwerk alleen.             Vanzelfsprekend is de BPN van harte bereid om mee te denken over deze vraagstukken om ook dit jaar schade en letsel als gevolg van vuurwerk terug te dringen en de vuurwerktraditie voor de vele miljoenen Nederlanders die daar van genieten te behouden.

Terug