28-12-2016

28 12 2016 Overheid en bedrijfsleven maken afspraken over terugdringen vuurwerkletsel

Overheid en bedrijfsleven maken afspraken over terugdringen vuurwerkletsel

De BPN (Belangenvereniging Pyrotechniek Nederland) presenteert vandaag de onlangs gesloten “Safety Deal veilig vuurwerk”. Daarin hebben Overheid en bedrijfsleven afspraken gemaakt over het terugdringen van letsel en schade door vuurwerk.

De belangrijkste afspraken uit deze Safety Deal veilig vuurwerk zijn:

  1. Invoering erkenningensysteem voor vuurwerkimporteurs Momenteel is het zo dat er geen vergunningen of erkenningen nodig zijn om vuurwerk te importeren, wel is er een meldingsplicht en de verplichting tot het hebben van een opslagruimte. De BPN ziet nog te vaak dat vuurwerk zomaar vanuit het buitenland in busjes of auto’s Nederland in wordt gebracht en wordt opgeslagen. Het erkenningenstelsel wordt zo opgesteld dat alleen importeurs die in het bezit zijn van een (Nederlandse) erkenning nog vuurwerk mogen importeren. De BPN verwacht dat de kwaliteit van vuurwerk hierdoor zal stijgen.
  2. Aanpakken en uit de handel halen van legaal vuurwerk dat verkeerd gebruikt wordt. De BPN ziet, ondanks voorlichting en informatieverstrekking dat sommige vuurwerkproducten op een verkeerde manier gebruikt worden. Door verkeerd gebruik wordt de kans op letsel of overlast vergroot. De BPN zet zich, samen met het ministerie in om vuurwerkproducten waarvan geconstateerd wordt dat deze op grote schaal verkeerd gebruikt worden aan te passen of uit de handel te nemen.
  3. Gezamenlijke aanpak en opsporing van illegaal vuurwerk. Illegaal vuurwerk veroorzaakt helaas jaarlijks nog steeds het grootste deel van de schade en een groot deel van het letsel aan afstekers en omstanders. Door gezamenlijk aanpak van illegaal vuurwerk kan snel en effectief worden opgetreden tegen de importeurs en verkopers van dit vuurwerk zodat consumenten beschermd blijven.
  4. Voorlichting en informatieverstrekking aan jongeren. Doel van deze campagne is om jongeren verantwoord te laten omgaan met vuurwerk en vuurwerk gerelateerde producten.
  5. Opleiden en informeren van detaillisten. Door de kennis onder detaillisten te verhogen kunnen zij betere voorlichting aan consumenten geven.

Daartoe zijn de afgelopen periode al enkele stappen genomen:

  • Zo is er dit jaar al 20445 kilo aan illegaal vuurwerk onderschept in Nederland en 42000 kilo in Duitsland, dat o.a. was bestemd voor de Nederlandse markt.
  • Zijn de campagnes “4 Vuurwerk Veilig” en “Be wise, protect your Eyes!” van start gegaan
  • Is het online scholingsplatform van VuurwerkCheck van start gegaan, waarin de kennis en kunde van detaillisten die vuurwerk verkopen wordt verbeterd. Detaillisten die hieraan meedoen zijn te herkennen aan het VuurwerkCheck logo.
  • Werden kleine vuurwerkartikelen die door jongeren vaak verkeerd gebruikt werden, zoals Romeinse kaarsen, en babypijltjes uit de handel gehaald.
  • En wordt ingezet op verbetering van kwaliteit van consumentenvuurwerk De uitkomsten van de resultaten van het jaarlijkse vuurwerkonderzoek van IL&T worden gebruikt om verbeteringen aan te brengen in vuurwerk om deze veiliger en beter te maken.

De BPN verwacht dat met deze maatregelen ook komende jaarwisseling het aantal vuurwerkslachtoffers als gevolg van legaal vuurwerk zal dalen, en zet zich in om ervoor te zorgen dat alle Nederlanders kunnen blijven genieten van de oer-Hollandse Oudejaarstraditie van oliebollen, champagne en vuurwerk met vrienden, familie en buren!

Terug